Mapa strony

Projekty modelowe

Główna treść

Projekty modelowe to działania, zrealizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, które w pełni odzwierciedlają ideę i wartości Programu i mogą stać się inspiracją dla innych organizacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów projektów modelowych zrealizowanych w ostatnich latach, uporządkowane według kategorii. Zachęcamy do śledzenia podstrony – sukcesywnie będą się na niej  pojawiały nowe opisy modelowych działań.

Zobacz opisy poniżej:

Mobilna robotyka pod lupą

(Kategoria: Edukacja)

Zajęcia z robotyki to nie tylko nietuzinkowy sposób na naukę logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i kreatywności, ale też dobra zabawa.

Więcej

Poznaj Grodzisk z jeżem Igłasiem

(Kategoria: Edukacja)

Jak ciekawie i angażująco popularyzować wiedzę o zabytkach w naszej okolicy? W jaki sposób zachęcić do zgłębiania wiedzy o lokalnej historii zarówno dzieci, jak i ich rodziców?

Więcej

Pierwsza pomoc ratuje życie. Nie bądź obojętny!

(Kategoria: Edukacja)

O tym, jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i edukować mieszkańców z pierwszej pomocy mogą opowiedzieć strażacy i strażaczki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiu (woj. kujawsko-pomorskie).

Więcej

Sianowski ogród pokoleń

(Kategoria: Integracja społeczna)

Jak stworzyć ogród społeczny – miejsce spotkań i wypoczynku otwarte dla wszystkich członków danej społeczności, integrujące pokolenia?

Więcej

Męskie sprawy

(Kategoria: Integracja społeczna)

Wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców, budowa budek lęgowych dla ptaków, wycieczka do muzeum…

Więcej

Piękna nasza niepodległa

(Kategoria: Kultura)

Niepodległość to nie tylko podniosłe wydarzenia historyczne, ale także lokalne działania bliskiej nam wspólnoty.

Więcej

A my czytamy - stwórzmy sobie pracownię wyobraźni

(Kategoria: Kultura)

Czasem wystarczy dostrzec potencjał nieco zapomnianego miejsca aby wyzwolić społeczną energię i inicjatywę.

Więcej

Niezwyczajni.pl

(Kategoria: Kultura)

Jak pokazać światu piękno swojej miejscowości i utrwalić wspomnienia mieszkańców?

Więcej

Duszki do poduszki

(Kategoria: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)

O tym, że wystarczy tak niewiele, by zrobić coś dobrego dla innych mogą opowiedzieć wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku.

Więcej

Wakacje z koroną w tle

(Kategoria: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii)

W czasie pierwszych ograniczeń spowodowanych pandemią w 2020 roku, gdy szkoła, Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka w Janowie (woj. warmińsko-mazurskie) były zamknięte a przemieszczanie się zredukowano do minimum, dzieci i młodzież  odczuli tą sytuację szczególnie dotkliwie. 

Więcej