Mapa strony

O Projektach

Projekty realizowane w ramach „Działaj Lokalnie” odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, są projektowane i realizowane przez lokalne organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP czy grupy nieformalne. Projekty finansowane są ze środków przyznawanych w ramach lokalnych konkursów grantowych organizowanych przez Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL). Za ich pośrednictwem ODL rozdzielają środki przekazane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat.

Każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne.

Projekty realizowane w ramach „Działaj Lokalnie” podzielone są na 15 kategorii, za pomocą których łatwo można odnaleźć działania zrealizowane w danych obszarach, takich jak np. kultura czy ekologia. Zachęcamy do przejrzenia bazy projektów, w której można filtrować zrealizowane działania według kategorii, województwa, ODL i edycji Programu.

Projekty modelowe to zrealizowane i zakończone działania, które w pełni odzwierciedlają ideę i wartości Programu i mogą stać się inspiracją dla innych organizacji. Obecnie pracujemy nad opracowaniem projektów modelowych zrealizowanych w ostatnich latach – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce „Projekty modelowe”.