Mapa strony

BocianoweLOVE

Mieszkańcy Palowic ze względu na położenie wsi w otulinie trzech kompleksów leśnych będących częścią parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” mogą pochwalić się bogactwem okolicznej przyrody oraz zamieszkujących tu zwierząt. Znajduje się tu zespół dużych stawów w dolinie potoku Jesionka. Mieszkańcy sołectwa Palowice od kilkudziesięciu lat witają w okresie wiosennym bociany. Mimo, iż widok tych zwierząt jest dla nich codziennością, wielu z nich nie ma zbyt dużej wiedzy na ich temat. Nie zawsze też wiedzą o konieczności ochrony tego gatunku.

To właśnie postanowiła zmienić grupa „Sojusz sołecki”, która w ramach projektu „BocianoweLOVE” zrealizowała bardzo ciekawe działania m.in.zamontowała kamerę w gnieździe jednej z bocianich rodzin do obserwacji jej 24/7, zaprosiła przyrodnika, aby opowiedział mieszkańcom sołectwa o walorach przyrodniczych tego terenu oraz stworzyła unikalną grę planszową „Śladem palowickich bocianów”. 

Co zmienił projekt w lokalnej społeczności?

Działania Sojuszu sąsiedzkiego były nietuzinkowe i dedykowane rożnym grupom odbiorców. Montaż kamery w bocianim gnieździe stał się atrakcją regionalną i pozwolił jak nigdy  zgłębić wiedzę na temat chronionego gatunku. Spotkania z przyrodnikiem były dla dzieci i młodzieży okazją do integracji i wymiany pomysłów, jak wspierać faunę i florę Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Z projektu skorzystało ok. 200 mieszkańców gminy.