Mapa strony

A my czytamy – stwórzmy sobie pracownię wyobraźni

(Kategoria: Kultura)

Czasem wystarczy dostrzec potencjał nieco zapomnianego miejsca aby wyzwolić społeczną energię i inicjatywę, tak jak to stało się w Pogalewie Wielkim (woj. dolnośląskie). Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie „Razem” postanowili zagospodarować pomieszczenie służące za “graciarnię” w lokalnej świetlicy wiejskiej, i wspólnie z rodzicami, dziećmi i zaangażowanymi wolontariuszami udało im się stworzyć przytulne miejsce do wspólnej nauki i zabawy.

Projekt rewitalizacji pomieszczenia współtworzyły dzieci, a następnie wraz z rodzicami, wolontariuszami i organizatorami projektu malowały, urządzały i dekorowały przestrzeń. Projektowi przyświecała idea dbania o środowisko i ekologię, dlatego też stół, siedziska i poduchy wykonano wspólnymi siłami z materiałów z recyklingu.

We wrześniu 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni, wieńczące 2 miesiące intensywnych, wspólnych prac. Od tego czasu pracownia tętni życiem – odbywają się w niej spotkania z książką, zajęcia plastyczne; pracownia jest też przestrzenią służącą mieszkańcom do zabawy, nauki, wspólnego spędzania czasu i rozmawiania ze sobą. W każdy poniedziałek odbywają się spotkania prowadzone przez lokalnych wolontariuszy-animatorów oraz zaproszonych gości. Na każdym spotkaniu jest zapewniony dla dzieci mały poczęstunek – owoce, słodycze, ciasta upieczone przez rodziców, herbata i napoje.

Co projekt zmienił w lokalnej społeczności?

Społeczność zyskała wspólną, przytulną przestrzeń do nauki i zabawy, realizacji lokalnych projektów, oferującą różnorodny program kulturalny dla dzieci i młodzieży. Zaangażowanie mieszkańców we wspólne, międzypokoleniowe tworzenie tej przestrzeni od początku zbliżyło ich do siebie, uwrażliwiło na wspólne dobro i sprawiło, że bardziej utożsamiają się oni ze swoją miejscowością. Walorem projektu był również jego ekologiczny wymiar, który zwrócił uwagę na problem ochrony środowiska i pokazał, jak można ponownie wykorzystać z pozoru niepotrzebne materiały.

Fakt, że pracownia nie tylko odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży, ale także powstała na podstawie ich autorskiego projektu i przy ich współudziale, sprawił, że bardzo utożsamiają się one z tym miejscem, doglądają je i troszczą się o nie. Miejsce to tętni życiem przez cały rok – organizowane są spotkania z książką, warsztaty bożonarodzeniowe, zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych, warsztaty wielkanocne i zajęcia podczas wakacji.

Głównym partnerem w realizacji projektu było Sołectwo Pogalewo Wielkie.

Więcej informacji dostępnych jest na profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

« Powrót