Mapa strony

Dołącz do Programu

Główna treść

Buduj dla siebie i innych

Chcesz zrobić coś ciekawego i wartościowego dla Twojej miejscowości? Szukasz możliwości dofinansowania i wsparcia swojego pomysłu na projekt? Jeśli tak, dołącz do nas i już od dziś działaj lokalnie!

Możesz zdobyć fundusze na przedsięwzięcia, które będą mobilizować mieszkańców wokół wspólnych spraw i budować kapitał społeczny Twojej społeczności. Projekty powinny wyzwalać społeczną energię, zachęcać do współpracy i podejmowania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Nie bój się niestandardowych metod postępowania! W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań możesz zwrócić się o pomoc do lokalnych przedsiębiorców i samorządowców – współpraca z nimi jest szansą na podniesienie jakości Twoich działań.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, które są objęte zasięgiem Ośrodków Działaj Lokalnie (sprawdź mapę). Decyzję o przekazaniu środków podejmuje Ośrodek Działaj Lokalnie – doświadczona instytucja działająca na Twoim terenie. W ten sposób wsparcie otrzymują te inicjatywy, które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców.

Dowiedz się więcej o tym Kto może się ubiegać o dotację?

Włącz samorząd do działania

Działasz w samorządzie, jesteś najbliżej spraw obywateli i chcesz tworzyć warunki do rozwoju inicjatyw społecznych? W Programie „Działaj Lokalnie” za wartość uznajemy odwagę obywatelską, zachęcamy mieszkańców, aby samodzielnie definiowali potrzeby lokalne i wymyślali sposoby na ich zaspokojenie.

Twój udział w Programie jako przedstawiciela samorządu będzie nieocenionym wkładem i zbuduje partnerstwo, z którego zyski będą czerpać obie strony. Inicjatywa mieszkańców otrzyma wsparcie w postaci zasobów finansowych, materialnych, wiedzy specjalistów. Z badań m.in. Instytutu Spraw Publicznych wynika, że coraz większą popularność zdobywa idea zarządzania w sposób oddolny, polegająca na tym, że mieszkańcy uczestniczą w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Osoby zaangażowane społecznie swoimi działaniami sprawiają, że rośnie komfort życia mieszkańców i poczucie dumy z bycia członkiem lokalnej społeczności.

Przeczytaj Więcej informacji o współpracy z samorządem

Odpowiedzialnie rozwijaj swoją firmę

Jesteś przedsiębiorcą, kreujesz zmiany w otoczeniu, budujesz infrastrukturę, zatrudniasz pracowników, oferujesz nowe produkty? Chcesz wiedzieć, jak działać w sposób społecznie odpowiedzialny?

W Programie „Działaj Lokalnie” możesz współpracować z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, poleconymi przez niego miejscowymi organizacjami pozarządowymi i osobami zaangażowanymi w sprawy lokalnej wspólnoty. Dzięki temu zyskasz partnera, a wraz z nim dostęp do wiedzy o problemach społecznych, sposobach ich rozwiązywania oraz inkubatora nowych pomysłów – a to sprawdzone sposoby, aby podnieść wiarygodność firmy odpowiedzialnej społecznie, budować pozytywny wizerunek i reputację. Dzięki takim działaniom przedsiębiorstwa zaczynają być postrzegane jako pełnoprawni członkowie lokalnej społeczności i przejmują część odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. To kluczowe w budowaniu zaufania i kapitału społecznego oraz pozyskiwaniu wartościowych pracowników.

Przeczytaj Więcej informacji o współpracy z przedsiębiorcami

Zrób coś dla innych

Wolontariusze Programu „Działaj Lokalnie” to już ponad 200 tysięcy osób z całej Polski. Wspierają Ośrodki Działaj Lokalnie w bardzo różnorodny sposób. Pomagają organizować spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych grantobiorców, przygotowują materiały promocyjne, kontaktują się z mediami, biorą udział w realizacji projektów. Ich pomoc i wsparcie jest szczególnie cenne przy organizacji mniejszych i większych wydarzeń, takich jak pikniki, warsztaty, festiwale, zawody sportowe.

Wolontariuszami są zarówno osoby nastoletnie, dorośli, jak i seniorzy. Jeśli chcesz dołączyć do grona wolontariuszy Ośrodków Działaj Lokalnie, sprawdź w zakładce Zasięg programu, gdzie znajduje się najbliższy ODL i skontaktuj się z nim.

Przeczytaj Więcej informacji o wolontariuszach w Programie Działaj Lokalnie