Mapa strony

Poznaj Grodzisk z jeżem Igłasiem

(Kategoria: Edukacja)

Jak ciekawie i angażująco popularyzować wiedzę o zabytkach w naszej okolicy? W jaki sposób zachęcić do zgłębiania wiedzy o lokalnej historii zarówno dzieci, jak i ich rodziców? Na te pytania mogą odpowiedzieć osoby związane z inicjatywą „Grodziscy przyjaciele jeża Igłasia”, którzy od sierpnia do grudnia 2018 roku realizowali w Grodzisku Mazowieckim (woj. mazowieckie) projekt Poznaj Grodzisk z jeżem Igłasiem.

W ramach projektu Karolina Szurek i Agnieszka Szurek związane z Inicjatywą Działaj Lokalnie Grodziscy przyjaciele jeża Igłasia przeprowadziły pogłębione badania nad grodziską historią lokalną, docierając do nieznanych wcześniej źródeł. Badaczki odwiedzały lokalne instytucje, badały źródła pisane takie jak pamiętniki czy polsko- i anglojęzyczne archiwa prasowe z przełomu XIX i XX wieku, docierały do archiwalnych zdjęć, gromadziły archiwa historii mówionej podczas spotkań z grodziskimi seniorami. Jak mówią same badaczki, eksplorowały one głównie tematy związane z miejscami, ludźmi, codziennym życiem dziadków i pradziadków obecnego najmłodszego pokolenia. Na podstawie tych źródeł stworzone zostały materiały i scenariusze zajęć, m.in. gry internetowe i ilustrowane karty edukacyjne, w których wykorzystana została postać jeża Igłasia, by zaciekawić najmłodszych

W ramach projektu odbyły się cztery spacery edukacyjne dla dzieci połączone z grami ruchowymi i historycznymi. Dodatkowo, w spacery włączyli się wolontariusze-seniorzy pochodzący z Grodziska, którzy podzielili się z dziećmi swoimi wspomnieniami z dzieciństwa.

Co zmienił projekt w lokalnej społeczności?

Projekt zmienił perspektywę patrzenia na historię lokalną, upowszechnił wiedzę historyczną, oraz pozwolił badaczkom dotrzeć do dotychczas nieznanych źródeł. Ważnym efektem projektu była również integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów-wolontariuszy, którzy aktywnie zaangażowali się w projekt dzieląc się swoimi wspomnieniami i uczestnicząc w spacerach edukacyjnych.

Jednym z namacalnych efektów projektu jest również bogata baza ogólnodostępnych, różnorodnych materiałów edukacyjnych, które mogą zostać wykorzystane do przyszłych działań. Przeprowadzone w ramach projektu spacery edukacyjne zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez dzieci, jak i ich opiekunów, a dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim wyraziła zainteresowanie organizacją podobnych wydarzeń w przyszłości.

Projekt wsparły lokalne instytucje: Strefa Aktywnego Seniora, Mediateka, pismo Bogoria, Szkoła Podstawowa nr 1, Grodziski Klub Szermierczy, restauracja Babie Lato.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej projektu i jego profilu na Facebooku.

« Powrót