Mapa strony

Pierwsza pomoc ratuje życie. Nie bądź obojętny!

O tym, jak wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i edukować mieszkańców z pierwszej pomocy mogą opowiedzieć strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Osiu (woj. kujawsko-pomorskie).

Czas dojazdu karetki na terenach wiejskich to zazwyczaj 15-20 minut od czasu odebrania wezwania przez dyspozytora. Udzielenie pierwszej pomocy w tym czasie może dosłownie zadecydować o życiu i śmierci – często jednak na przeszkodzie staje strach przed jej udzieleniem lub brak odpowiedniego przeszkolenia. Dzięki projektowi Pierwsza pomoc ratuje życie. Nie bądź obojętny! mieszkańcy gminy Osie wiedzą już, jak działać w takich przypadkach – i nie boją się pomagać.

Organizatorzy z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego przeprowadzili szereg szkoleń z pierwszej pomocy podczas różnego rodzaju lokalnych imprez masowych w okresie czerwiec-listopad 2018 r., oraz zorganizowali spotkania dedykowane specjalnie dla młodzieży, takie jak wspólne bicie rekordu z jednoczesnego wykonywania Resustytacji Krążeniowo Oddechowej z WOŚP. Dzięki atrakcyjnej i ciekawej formie szkoleń, czy możliwości wzięcia udziału w nich niejako „przy okazji” innej imprezy, realizatorom projektu udało się przeszkolić ponad 800 osób – dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze.

OSP JRS Osie nie zakończyła swojego działania na samym projekcie. Wzięli udział również w konkursie „Opowiedz…” zorganizowanym przez Działaj Lokalnie. Efektem było wygranie etapu powiatowego w Świeciu oraz wyróżnienie na etapie Ogólnopolskim. Film można zobaczyć tutaj.

Co projekt zmienił w lokalnej społeczności?

Poza nauką udzielania pierwszej pomocy, projekt zbliżył do siebie mieszkańców. Szkolenia były okazją do współpracy, a także uwrażliwił na fakt, że od każdego z nas może zależeć czyjeś życie. Dzięki przeszkoleniu tak wielu osób realnie wzrósł poziom poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, zaś nabycie nowych umiejętności sprawiło, że mieszkańcy Osia stali się odważni i bardziej pewni siebie.

Do dnia dzisiejszego strażacy wykorzystują sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy podczas spotkań z dziećmi w szkołach oraz na wydarzeniach kulturowych i sportowych na terenie powiatu świeckiego.

Partnerami projektu były firma Sleeping Expert oraz WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej o działaniach OSP JRS Osie na ich stronie na Facebooku.

« Powrót