Mapa strony

Rewitalizacja przystanku autobusowego w Rusku

Rusko to nieduża wioska, która liczy ok. 220 mieszkańców. Położona jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Darłowo. Bardzo prężnie rozwija się tutaj turystyka oraz przemysł rybny. Ten piękny obraz zakłócał jeden mały szczegół, a konkretnie… przystanek.

Wszyscy mieszkańcy zgodnie twierdzili, że „straszy” i jest brzydką wizytówką wsi. Dlatego wspólnymi siłami postanowili go odrestaurować, tym bardziej, że to miejsce, w którym wielu mieszkańców bywa codziennie. Dzieci jeżdżą do szkoły, dorośli do pracy, do lekarza i różnych instytucji w mieście, jeżdżą na zakupy, a w sezonie z przystanku korzystają turyści.

Dlatego właśnie zaniedbany przystanek stał się dobrem wspólnym projektu „Rewitalizacja przystanku autobusowego w Rusku”, który miał na celu nie tylko jego remont i odnowienie, ale również zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców wsi, rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacji, umiejętności wspólnego działania, zwiększenie poczucia współodpowiedzialności i współzależności w tworzeniu tożsamości lokalnej Mieszkańcy wspólnie w ramach warsztatów artystycznych ozdobili ściany przystanku, zamontowali tablicę informacyjną i zasadzili rośliny wokoło tego miejsca. 

Co zmienił projekt w lokalnej społeczności?

Miejsce przestało być powodem do wstydu dla mieszkańców wsi, którzy obserwowali, jak w sąsiedniej gminie już dużo wcześniej powstały przepięknie wymalowane przystanki. Jako rezultat współpracy, porozumienia sąsiedzkiego i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, stał się wizytówką wsi Rusko.

Wśród długoterminowych korzyści jakie widzą organizatorzy są między innymi: poprawa komfortu pasażerów oczekujących na autobus, zachęcenie do podróżowania komunikacją, lepszy wizerunek centrum wsi, wzrost integracji, i stworzenie miejsca w którym można najzwyczajniej w świecie usiąść odpocząć a nawet porozmawiać z sąsiadem lub sąsiadką. Mieszkańcy są też coraz bardziej świadomi, jak wiele jest w ich rękach i wspólnymi siłami mogą sporo zdziałać i zmienić.