Mapa strony

Żwawe babki robią pierogi, ciasta i sałatki

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Celem naszego projektu jest podtrzymanie więzi, jaka zawiązała się w grupie KGW i społeczności wilkowskiej w poprzednich latach. Cały projekt był wielką promocją naszej grupy i naszych produktów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwszym naszym działaniem w ramach projektu był udział w Dożynkach Gminnych. Następnie zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży. Celem spotkania była integracja wielu pokoleń poprzez kuchnię. podsumowaniem naszego projektu było zorganizowanie ”Katarzynek” dla mieszkańców naszej miejscowości oraz wydanie i prezentacja kalendarza z przepisami.Wszystkie nasze działania zostały umieszczone na naszej stronie internetowej, która została odświeżona.

Rezultaty projektu

  • wzmocnione więzi między mieszkańcami;
  • promocja naszych pierogów, ciast, sałatek podczas imprez;
  • promocja przepisów w formie kalendarza na rok 2017;
  • zakup wyposażenia w postaci sprzętu gastronomicznego;
  • odświeżenie strony internetowej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Wilkowa, cała gmina Łubnice oraz osoby spoza naszej gminy będące uczestnikami imprezy plenerowej, a także wszystkie grupy wiekowe (począwszy od dzieci, a skończywszy na osobach starszych).

Partnerzy w realizacji projektu

Domy i ośrodki kultury, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, parafie, szkoły, przedszkola, sołtysi, Urząd Gminy, Rada Gminy, lokalne media, bank spółdzielczy.