Mapa strony

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
Miejscowość:
Osiek
Adres biura:
ul. Ogrodowa 3B
Koordynator:
Magdalena Marynowska
Telefon:
537033441
Adres email:
biuro@fundacjafarma.pl
Strona www:
http://www.fundacjafarma.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/fundacjafarma
Gminy objęte działaniami ODL:
Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju działa od 2005 roku. Powstała z inicjatywy kilku młodych osób związanych z powiatem staszowskim  w województwie świętokrzyskim. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Organizacja zrealizowała dziesiątki projektów w całości wymyślonych i przeprowadzonych przez młodzież. Były to m.in. wymiany międzynarodowe, festiwale, szkolenia, warsztaty, wystawy, cykliczne plenerowe kino i wiele wiele innych mniejszych akcji kulturalnych.

Pasją Fundacji jest praca z młodymi ludźmi, którzy dzięki realizacji swoich projektów rozwijają się i zmieniają. Fundacja z zaangażowaniem współpracuje także z dorosłymi, którzy dzięki jej działaniom często zmieniają swój sposób postrzegania młodzieży i stają się sojusznikami w procesie ich społecznej aktywizacji.

Misją Fundacji jest aktywizowanie młodzieży i stwarzanie jej przestrzeni do działania.

Celem wprowadzanie w środowisku lokalnym rozwiązań wzmacniających społeczne zaangażowanie młodzieży.