Mapa strony

Znajdź w sobie boginię

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja i aktywizacja środowiska kobiecego, bez względu na wiek i status społeczny – stworzenie grupy samopomocowej dla kobiet.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasz projekt podzielony był na kolejne etapy:

  • działania organizacyjno-promocyjne,
  • rekrutację,
  • działania warsztatowe: spotkania kobiecej grupy wsparcia, gimnastyka czarownic, warsztaty integracyjno-artystyczne, tworzenie żądanic, mapy marzeń, świec, mydła i orgonitów,
  • sprawozdawczość merytoryczno- finansowa.

Rezultaty projektu

Osiągnęliśmy następujące rezultaty: odbyły się 4 spotkania „kręgu kobiet”, 4 treningi gimnastyki słowiańskich czarownic, po 1 warsztacie robienia żądanic, mapy marzeń, orgonitów, mydeł i świec. Wydrukowaliśmy 50 plakatów i nagraliśmy 25 płyt z materiałami instruktażowymi dotyczącymi technik poznanych podczas warsztatów. Samoczynnie utworzyła się grupa wsparcia. Wśród uczestniczek można było zauważyć wzrost samooceny, kreatywności, sprawności fizycznej. Uczestniczki nawiązały nowe kontakty.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorczyniami projektu była grupa 20 kobiet zamieszkujących teren gminy Bystrzyca Kłodzka, w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Ponadto nasze działania adresowaliśmy do grupy 30 osób z najbliższego otoczenia uczestniczek.

Partnerzy w realizacji projektu

Wsparciem w realizacji projektu był Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bystrzyca Kłodzka – użyczając nam nieodpłatnie sali – oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – pracownia warsztatowa.