Mapa strony

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika
Miejscowość:
Wójtowice
Adres biura:
ul. Górna 19
Koordynator:
Dorota Komornicka
Telefon:
748111880
Adres email:
flms@ng.pl
Strona www:
http://flms.pl/pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/FunduszLokalnyMasywuSnieznika/
Gminy objęte działaniami ODL:
Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Misja

Poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie czterech gmin Masywu Śnieżnika, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: edukacji, kultury, zdrowia, sportu, ochrony środowiska, demokracji, tolerancji i współpracy transgranicznej.

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika dba o dobro wspólne. Troszczy się o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając  kapitał społeczny, ludzki i materialny.

Wizja

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika dąży do stworzenia miejsca, gdzie dzięki kreatywnym pomysłom lokalnej społeczności, ciekawym inicjatywom i hojność lokalnych firm i osób prywatnych powstanie dobrze prosperujące, zorganizowane, samowystarczalne i odpowiedzialne społeczeństwo potrafiące zaspokoić własne potrzeby.