Mapa strony

Zaczarowany krąg kobiet Masywu Śnieżnika

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Projekt polegał na stworzeniu przestrzeni dla kobiet poprzez organizację cyklicznych spotkań tematycznych i warsztatów, a także grupy dyskusyjnej online oraz pikniku Kobiet Wiejskich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Organizacja zajęć dla: CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA. Mowa tu zarówno o: spotkaniach rozwojowych, które pomogły zadbać o nasze wnętrze jak i wygląd zewnętrzny, jak i warsztatach, które pozwolą nabyć konkretne umiejętności związane z odżywianiem, medytacją, oddechem, tańcem, zdrowym gotowaniem i aktywnością fizyczną. Zaplanowano również zajęcia, dzięki którym będzie można zdobyć konkretną wiedzę dotyczącą poprawy wizerunku oraz realizowanych przez nas inicjatyw biznesowych i prospołecznych. Projekt zakładał wykorzystanie potencjału uczestniczek i zainspirowanie pozostałych kobiet do pracy

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi powstał Kobiecy Krąg w Masywie Śnieżnika łączący i aktywizujący kobiety. Przekrój wiekowy uczestniczek jest duży, bo w zajęciach brały udział i 20 latki i 60-latki.
Pierwszym działaniem było stworzenie elektronicznej platformy wymiany pomysłów i doświadczeń.
Dzięki projektowi powstała przestrzeń dla kobiet poprzez organizację cyklicznych spotkań tematycznych, warsztatów, a także grupy dyskusyjnej online.

Odbiorcy projektu

Głównymi uczestniczkami projektu były kobiety z 4 gmin. Są to przedstawicielki sektora biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej, przedsiębiorczynie od wielu lat prowadzące swoje firmy, ale również kobiety będące na początku swojej drogi zawodowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Samorządy lokalne, nieformalne grupy kobiet