Mapa strony

Włącz się – integracyjny rodzinny survival race

Cel projektu

Celem projektu była integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zachęcenie ich do współpracy i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej, z uwagi na to, że niski stopień integracji lokalnej był głównym problem zidentyfikowanym na tym obszarze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Głównym elementem był survivalowy rodzinny bieg z przeszkodami – innowacyjna forma integracji mieszkańców metodą team buildingu, którego pokonanie możliwe było tylko przy wzajemnej współpracy. Nie był to typowy survival a świetna zabawa, nauka zdrowej rywalizacji oraz pracy w zespole. Świetnie bawili się zarówno dorośli jak i dzieci – pokonując terenowe przeszkody, błota, tereny leśne i bagniste, z zasiekami i linami – bywało ekstremalnie a czasem łagodnie, każdy znalazł coś dla siebie. Nieoceniona była wzajemna pomoc przy pokonywaniu przeszkód, to właśnie atmosfera jedności i współpracy wśród uczestników była w tym dniu najważniejsza! Aby zabawa była bezpieczna uczestnicy zostali wcześniej właściwie przygotowani z zakresu pomocy przedmedycznej przez OSP Pysząca.

Rezultaty projektu

Najbardziej wartościowym rezultatem jest pobudzenie chęci aktywności społecznej u 60 mieszkańców i zachęcenie różnych grup społecznych do udziału w życiu wsi, nabycie umiejętności współdziałania w społeczności i zintegrowanie społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będzie cała społeczność lokalna. Zależało nam na tym aby w działania włączono się całymi rodzinami lub grupkami kilku osób. W projekcie udział wzięło 60 osób, zróżnicowanych wiekowo, mieszkańcy wsi Pyszaca i wsi ościennych, promując działania partnerskie i wymianę doświadczeń.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli: OSP Pysząca, Rada sołecka.