Mapa strony

Wieś Lipiny ziołami pachnąca

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej i pogłębianie więzi społecznych dla promowania dobra wspólnego, jakim jest bogactwo natury naszej okolicy, w szczególności zioła.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu skupiliśmy się na wykorzystaniu bogactwa naturalnego w postaci ziół do promowania naszej najbliższej okolicy i regionu. Zrealizowane zostały następujące działania:

 1. Spotkanie z zielarzem – wyjazdowe spotkanie z Ojcem Gabrielem, podczas którego uczestnicy teoretycznie i praktycznie poznawali zioła i ich właściwości.
 2. Wycieczka do Ziołowego Zakątka w Korycinach (zwiedzanie połączone z gawędą o ziołach oraz warsztaty dla dorosłych i dzieci).
 3. Stworzenie zielnika – wyjście plenerowe na zbieranie ziół, następnie ich suszenie i wykonanie zielnika w cyklu spotkań w świetlicy w Lipinach.
 4. Pokaz gotowania na Patelni Plenerowej pod hasłem „Zioła w kuchni” – prezentacja wykorzystania ziół w kuchni, połączona z konkursami o ziołach i wspólną degustacją.

Rezultaty projektu

Mierzalnymi rezultatami projektu były:

 • wykład na temat ziół – 4 godziny;
 • zielnik – 1 szt.;
 • liczba osób biorących udział w wykładzie – 30;
 • liczba osób biorących udział w wycieczce – 44;
 • liczba uczestników pokazu gotowania na patelni plenerowej – min. 700.

Rezultaty „miękkie”:

 • nabycie nowej wiedzy;
 • kultywowanie tradycji;
 • pogłębianie integracji między mieszkańcami oraz więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie;
 • wzrost aktywności osób starszych;
 • promocja wsi.

Odbiorcy projektu

Realizacja projektu zaangażowała mieszkańców naszej wsi do podejmowania wspólnymi siłami kolejnych pozytywnych działań, co pogłębiło integrację lokalnej społeczności. Uczestnicy projektu zdobyli nową wiedzę oraz umiejętności praktyczne rozpoznawania i zbierania ziół. Ponadto dzięki pokazowi na patelni plenerowej wzmocniony został wizerunek wsi oraz zapewniona została jej szeroka promocja.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Hajnówka