Mapa strony

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
Miejscowość:
Hajnówka
Adres biura:
ul. Parkowa 3
Koordynator:
Małgorzata Siegień
Telefon:
856822380
Adres email:
biuro@euroregion-pb.pl
Strona www:
http://www.euroregion-pb.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Samorz%C4%85d%C3%B3w-Euroregionu-Puszcza-Bia%C5%82owieska-618345101549443/
Gminy objęte działaniami ODL:
Hajnówka (gmina miejska), Hajnówka (gmina wiejska), Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla, Bielsk Podlaski (gmina wiejska)

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Euroregion Puszcza Białowieska jest międzynarodowym zrzeszeniem społeczności lokalnych po polskiej i białoruskiej stronie granicy. W skład Euroregionu wchodzą po stronie polskiej: Powiat Hajnowski, gmina miejska Hajnówka, gminy wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski i Orla oraz gmina wiejsko-miejska Kleszczele; natomiast po stronie białoruskiej rejony: Prużański, Kamieniecki i Swisłocki.Euroregion tworzy podstawy do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej sąsiadujących ze sobą regionów w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Białoruś, obejmujących swoim zasięgiem unikalny w skali Europy i świata – kompleks lasów pierwotnych Puszczy Białowieskiej. Polska część Euroregionu Puszcza Białowieska położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego i obejmuje wszystkie miasta i gminy powiatu hajnowskiego oraz dwie gminy powiatu bielskiego. Białoruska część Euroregionu Puszcza Białowieska położona jest w zachodniej części Białorusi, rejon swisłocki położony jest na terenie obwodu grodzieńskiego a rejony prużański i kamieniecki na terenie obwodu brzeskiego. Euroregion „Puszcza Białowieska” został utworzony w oparciu o transgraniczny obiekt przyrodniczy, jakim jest Puszcza Białowieska, położona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Białoruś.