Mapa strony

Urządzimy sobie święta

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Integracja społeczności lokalnej i rozwój jej zaangażowania w toku wspólnie realizowanych działań artystycznych związanych tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • działania organizacyjne,
 • 10 godzin warsztatów wprowadzających nowoczesne techniki zdobnicze,
 • 32 godziny warsztatów artystycznych (plastyczne, teatralne, kulinarne),
 • zakup materiałów do zajęć plastycznych i teatralnych,
 • przygotowanie scenografii do przedstawienie jasełkowego,
 • ćwiczenie ról,
 • zajęcia muzyczne (interpretacja i aranżacja kolęd),
 • prezentacja rezultatów projektu (dwa kiermasze, przedstawienie jasełkowe, występ artystyczny podczas gminnego spotkania opłatkowego i występ dla fundacji Praca dla Niewidomych),
 • promocja projektu (publikacje na stronach internetowych, ulotki, galeria zdjęć, prezentacje publiczne),
 • podsumowanie efektów realizacji projektu.

Rezultaty projektu

 • aniołki z masy solnej,
 • bombki i świece dekorowane różnymi technikami,
 • lampiony,
 • świeczniki,
 • świąteczne słodycze – ryżowe kule, kasztanki i pierniki,
 • przedstawienie jasełkowe i jego scenografia,
 • szopka o wymiarach 4m x 4m.

Wypracowane w toku realizacji projektu rezultaty zaprezentowano w postaci: wystawy, kiermaszu świątecznego zorganizowanego dwukrotnie, środowiskowych jasełek oraz w formie występu w ramach gminnego spotkania opłatkowego.

Odbiorcy projektu

Bezpośredni odbiorcy projektu to realizatorzy poszczególnych działań:
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cieszewie, ich rodzice, siedem osób z Fundacji Praca dla Niewidomych, osoby dorosłe uczestniczące w warsztatach.

Odbiorcy pośredni:
Mieszkańcy wsi Cieszewo, Cieszewko, Stanisławowo, Maliszewko, Borowo, mieszkańcy Drobina, społeczność Przedszkola w Drobinie.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Szkoła Podstawowa w Cieszewie
 • Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 • Fundacja Praca dla Niewidomych
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszewie