Mapa strony

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
Miejscowość:
Płock
Adres biura:
ul. 1 Maja 7C
Koordynator:
Iwona Marczak
Telefon:
242683774
Adres email:
fundusz@mlodzirazem.pl
Strona www:
http://www.mlodzirazem.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem
Gminy objęte działaniami ODL:
Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” powstała w kwietniu 2002 roku w wyniku programu „Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wstępnie jako Koalicja a od roku 2004 posiada osobowość prawną.

Misją Funduszu jest tworzenie partnerstwa lokalnego zrzeszającego organizacje, samorząd, instytucje oraz przedstawicieli biznesu, którego celem jest doprowadzenie do stanu, w którym społeczności lokalne staną się społecznością wystarczająco daleko patrzącą, elastyczną i wystarczająco mądrą, aby utrzymać swoje naturalne, ekonomiczne, społeczne i polityczne systemy wspierające.

Celem Fundacji jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Płockiej przez wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie: edukacji, ekologii, kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji, tolerancji i współpracy poprzez programy stypendialne, grantowe i edukacyjne.

Dbając o dobro wspólne dbamy o rozwój społeczności lokalnej, dostarczając jej innowacyjnych rozwiązań i umacniając nasz kapitał społeczny, ludzki i materialny.