Mapa strony

Twórczo i aktywnie na co dzień

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Poszerzenie zainteresowań twórczych i uczestnictwa w kulturze grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Integracja grup społecznych i wzajemna współpraca, zaangażowanie seniorów na rzecz dzieci.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Warsztaty rysunku wraz z projektowaniem pt. „Tutaj jestem”.
  2. Warsztaty malowania na szkle.
  3. Warsztaty kabaretowe „Senior na żywo”.
  4. Sympozjum „Twórczo i aktywnie na co dzień”.
  5. Piknik artystyczno- integracyjny.

Rezultaty projektu

Udział 30 osób w warsztatach artystycznych z dziedzin plastycznych i dziedziny kabaretowej. Zapoznanie się grupy uczestników seminarium z możliwościami twórczego uczestnictwa w życiu, prezentacja prac własnych, występ przed szerokim gronem widzów. Udział w zabawach twórczych dzieci i dorosłych uczestników pikniku. Opracowanie kolorowanek dla dzieci.

Odbiorcy projektu

Seniorzy, bezrobotni, dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym.

Partnerzy w realizacji projektu

ASK, miejscowi działacze kultury