Mapa strony

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Miejscowość:
Rybnik
Adres biura:
ul. Rudzka 13C
Koordynator:
Anna Bulenda
Telefon:
327395512 wew. 16
Adres email:
cris@cris.org.pl
Strona www:
http://www.cris.org.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/CRISRybnik/
Gminy objęte działaniami ODL:
Racibórz, Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzyżanowice, Krzanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Lubomia, Marklowice, Mszana, Gorzyce, Godów, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Lyski

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS działa od 2002 roku. Organizacja mieści się w Rybniku. Do tej pory zrealizowała ponad 100 projektów społecznych na terenie całego kraju oraz kilkanaście międzynarodowych.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS to organizacja pozarządową, którą tworzy 30 osób o bardzo różnych umiejętnościach, kompetencjach i poglądach. Łączy ich wrażliwość na problemy społeczne i  na potrzeby społeczności lokalnych. Organizacja jest elastyczna, otwarta na współpracę, chętnie sięga po innowacyjne metody.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zajmuje się problemami, których nie można rozwiązać przy pomocy sztampowych działań. Pomysłów szuka na całym świecie i stara się je przenosić na polski grunt. Organizację interesują przedsięwzięcia, które mają konkretne przełożenie na rzeczywistość i są nowatorskie, ciekawe, potrzebne.

Organizacja dzieli się wiedzą. Prowadzi szkolenia, spotkania konsultacyjne, organizuje seminaria i konferencje. Zespół CRIS tworzą specjaliści – praktycy posiadający doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, tworzeniu dokumentów strategicznych dla samorządów, realizowaniu badań i projektów społecznych o wielomilionowych budżetach.

CRIS pomaga organizacjom pozarządowym. Kieruje inkubatorami, w których stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i aktywni obywatele uczą się działać. Realizuje konkursy grantowe i finansowo wspiera najciekawsze inicjatywy w regionie.

CRIS animuje różne środowiska społeczne. Pracuje z lokalnymi liderami i grupami defaworyzowanymi, dziećmi, młodzieżą i seniorami. Swoich partnerów organizacja uczy współpracy i mobilizuje, by tworzyli aktywne społeczności i samodzielnie rozwiązywali swoje problemy.

CRIS współpracuje z instytucjami publicznymi. Przygotowuje i realizuje projekty z otwartymi na innowacje społeczne urzędami miast, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, uniwersytetami czy szkołami.