Mapa strony

Szachy – Sport i Rozrywka dla Wszystkich – edycja 2016

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zorganizowanie cyklicznych – cotygodniowych turniejów SLS dla wszystkich chętnych, a także szkolenie szachowe dzieci i młodzieży w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowaliśmy ogólnodostępnych 9 turniejów szachowych. W ramach realizacji projektu odbyło się szkolenie szachowe w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla ok. 40 dzieci.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu był udział dzieci i dorosłych w Turniejach SLS i szkoleniu szachowym. Co więcej, w wyniku działań projektowych, sporty umysłowe w naszej Gminie zdobywają kolejnych uczestników.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, rodzice, społeczność lokalna Miasta i Gminy Sokółka, Powiat Sokólski, wszyscy zainteresowani spędzaniem czasu z „królewską grą”, również osoby spoza Powiatu Sokólskiego.

Partnerzy w realizacji projektu

Polski Dom Rodzinny Serce