Mapa strony

Stwórzmy naszą wizytówkę – wspólne działanie mieszkańców Białowieży dla poprawy wizerunku miejscowości

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Celem działania było nawiązanie relacji pomiędzy różnymi społecznościami Białowieży, integracja mieszkańców i pobudzenie w nich poczucia wspólnoty oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Postawione sobie cele osiągnęliśmy angażując jak największą ilość środowisk lokalnych, grup społecznych i wiekowych w stworzenie miejsca-wizytówki. Powstało ono w wyniku wspólnej pracy koncepcyjnej oraz zrealizowanej współcześnie starej jak ludzkość idei integracji poprzez pracę. Wspólna praca jednoczy i zbliża do siebie ludzi. Wzmaga w nich poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy. Taką samą funkcję pełnią wspólne cele. Stworzyliśmy platformę realizacji wspólnego celu, jakim dla mieszkańców jest poprawa wizerunku ich miejscowości. Przeprowadziliśmy szeroką akcję promocyjną, zakupiliśmy 120 krzewów ozdobnych i niezbędne materiały ogrodnicze. W oparciu o projekt zagospodarowania skarpy przed Białowieskim Ośrodkiem Kultury, wykonaliśmy na niej nasadzenia o charakterze ozdobnym.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu różne środowiska lokalne i grupy społeczne naszej miejscowości, dążąc do wspólnego celu, połączyły siły, tworząc symboliczną wizytówkę Białowieży – dzieło, z którego są dumne. Stworzyliśmy przestrzeń publiczną, za którą wielu Białowieżan poczuło się odpowiedzialnych. Popularnemu powiedzeniu: „sukces ma wielu ojców” nadaliśmy nowy, pozytywny sens. Stanie się to pierwszym krokiem w stronę kolejnych inicjatyw. Mamy wspólne plany. Pokażemy innym, że razem możemy dużo.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy Białowieży, którzy w różny sposób zaangażowali się w jego realizację. Nie tylko liczne grono osób wykonujących prace przy upiększaniu publicznej przestrzeni Białowieży, również dzieci, które przygotowały występ promocyjny, spontaniczni uczestnicy happeningu na skarpie, ofiarodawcy. Pośrednimi odbiorcami są wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami były UG Białowieża i Białowieski Ośrodek Kultury. Finansowe wsparcie otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Białowieża. Rzeczowo wsparli nas lokalni przedsiębiorcy: właściciele restauracji Pokusa i Parkowa oraz PPHU Anise. Projekt zieleni podarowała nam twórczyni firmy Leśny Ogród, a grafikę João Ferro. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży wsparł projekt organizując lekcje tematyczne.