Mapa strony

Ruchliwe Babsztyle!

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu ,,Ruchliwe Babsztyle” było propagowanie zdrowego stylu życia oraz poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Niemścic.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia mające na celu poprawę zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców Niemścic. W związku z tym koordynatorzy tej akcji zaprosili mieszkańców Niemścic na cykl zajęć sportowych z nordic-walking oraz warsztaty kulinarne i spotkanie z dietetykiem. Na warsztatach z nordic-walking uczestnicy mogli zdobyć wiedzę dotyczącą prawidłowego chodzenia z kijkami oraz uzyskać informację o wpływie takiego sportu na zdrowie sportowca. Z kolei na zajęciach kulinarnych grupa osób uczestniczących w projekcie zapoznawała się z zasadami zdrowego żywienia, uczyła się sztuki dekoracji potraw, składania serwetek oraz nakrywania stołów. Cykl zajęć kulinarnych został zakończony prezentacją zdobytych podczas projektu umiejętności na imprezie podsumowującej cały projekt.

Rezultaty projektu

Jednym z głównych rezultatów projektu było zachęcenie mieszkańców do aktywnego wypoczynku oraz otwarcia się na nowe wyzwania. Dodatkowo poprzez regularne uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz warsztatach kulinarnych rozpowszechnił się wśród mieszkańców zdrowy styl życia oraz potrzeba dbania o swoją kondycję fizyczną. Poprzez skierowanie projektu do osób w różnym wieku nawiązała się więź międzypokoleniowa, zaś poprzez regularne spotkania wzrosła także integracja społeczna.

Odbiorcy projektu

Projekt ten skierowany był do mieszkańców Niemścic oraz osób zamieszkujących sąsiednie miejscowości. W przedsięwzięciu tym mogli brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym przedziale wiekowym.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Niemścicach
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Niemścicach