Mapa strony

Rozwijamy skrzydła – lecimy z Czyżykiem!

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności wokół jednego wspólnego elementu, którym jest maskotka miejscowości – czyżyk.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadziliśmy szereg działań, które łączył jeden wspólny element, jakim jest maskotka miejscowości – czyżyk. W ramach projektu zorganizowano 3 spacery, których celem była obserwacja ptaków w ich naturalnym środowisku życia. Następnie plastyk pracowni „Mozaika” przeprowadziła warsztaty plastyczne, które zakończyły się konkursem. Uczestnicy warsztatów przygotowali „skrzydlaty” rysunek, a 10 najlepszych prac nadrukowano na torbach ekologicznych. Następnie zorganizowano 2 spotkania: „Spotkanie z przyrodą” oraz „Spotkanie z hodowcą ptaków”. Zorganizowano także rodzinną imprezę plenerową: Spływ Czyżyka połączony z Ptasim Piknikiem oraz akcję z elementami street artu pn. „Czyżyk na rondzie”. Zwieńczeniem projektu było wspólne odśpiewanie nauczonej piosenki o czyżyku.

Rezultaty projektu

Odbyły się 3 spacery (łącznie 82 osób), 1 „Spotkanie z przyrodą” oraz 1 „Spotkanie z hodowcą ptaków” (łącznie 53 osoby). Zorganizowano warsztaty plastyczne zakończone konkursem (udział wzięło 74 dzieci). 10 najlepszych prac nadrukowano na torby. Odbyła się 1bimpreza plenerowa połączona z „Ptasim Piknikiem” (udział 77 osób). Zorganizowano akcję pn. „Czyżyk na rondzie”. Projekt zakończył się wielkim finałem, w czasie którego odśpiewano piosenkę o czyżyku. Powstał film z przeprowadzonych działań.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z Czyżowic, Bełsznicy, Bluszczowa i Rogowa, jak również mieszkańcy całej gminy oraz osoby spoza jej terenu. Łącznie we wszystkich działaniach objętych projektem wzięło udział około 250 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: Klub Kajakowy Meander w Chałupkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach, Parafia pw. NSPJ w Rogowie, leśniczy z Czyżowic, hodowca ptaków z Czyżowic, studio multimedialne PIXELS STUDIO, gazeta „U nas”, portale informacyjne.