Mapa strony

Podkowianin aktorem

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Atrakcyjna propozycja spędzania wolnego czasu przez seniorów połączona z samokształceniem i zacieśnianiem więzi sąsiedzkich, budowaniem silnej pozycji seniorów w lokalnym społeczeństwie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • tworzenie scenariusza, pomysłu inscenizacyjnego,
 • pozyskanie nowych uczestników i muzyków,
 • pozyskanie scenografa, reżysera,
 • pozyskanie funduszy – dotacja i środki własne,
 • pozyskanie sponsorów – lokalnych przedsiębiorców,
 • próby aktorskie i z muzykami,
 • wykonanie scenografii i kostiumów,
 • próby na sali widowiskowej z oświetleniowcem i akustykiem,
 • przygotowanie i dystrybucja mat. promocyjnych, promocja mediach, w okolicznych domach kultury etc.,
 • premiera,
 • sprawozdanie.

Rezultaty projektu

Przygotowanie nowego tytułu, połączone z edukacją członków zespołu, a poprzez bezpłatną dystrybucję wśród publiczności i zainteresowanych osób drukowanego „programu teatralnego” – szerokie działanie edukacyjne nt. historii teatru. Zainteresowanie lokalnych szkół, a szczególnie tych, w których są klasy humanistyczne – i uzgodnienia dotyczące dodatkowego specjalnego spektaklu dla uczniów.

Odbiorcy projektu

Lokalne środowisko, odbiorcy dorośli i młodzież – promocję nowego spektaklu przeprowadzono w gminie Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn.

Partnerzy w realizacji projektu

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej