Mapa strony

Stowarzyszenie Europa i My

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My
Miejscowość:
Grodzisk Mazowiecki
Adres biura:
ul. Spółdzielcza 9
Koordynator:
Daniel Prędkopowicz
Telefon:
606131593
Adres email:
stowarzyszenie@europaimy.org
Strona www:
http://europaimy.org
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/europaimy
Gminy objęte działaniami ODL:
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola, Baranów (powiat grodziski), Brwinów

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Europa i My jest niezależną organizacją pożytku publicznego, która realizuje działania w sferze promocji integracji europejskiej, rozwoju regionalnego oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Od 2002 roku aktywnie wspiera lokalne społeczności, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży.

Stowarzyszenie Europa i My w swojej działalności skupia się m.in. na:

  • wspieraniu lokalnych inicjatyw poprzez organizowanie konkursów grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (od 2006 roku) a także w ramach „Mazowsze Lokalnie” (od 2014 roku) oraz dofinansowywanie ciekawych projektów;
  • prowadzeniu ustawicznej edukacji dorosłych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim (od 2016 roku), a w ramach UTW organizowanie cotygodniowych zajęć, wykładów, wycieczek i warsztatów dla blisko 300 seniorów rocznie, a także wydawanie własnego kwartalnika w nakładzie 1000 egz. pt. „Senior i Ty”;
  • integrowaniu i rozwoju środowiska organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń, warsztatów i doradztwa w ramach prowadzonego Grodziskiego Centrum Obywatelskiego;
  • wzmacnianiu integracji międzypokoleniowej i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży. Przez 5 lat SEiM prowadziło „Uniwersytet Dziecięcy” w Grodzisku Mazowieckim. W specjalnie dopasowanych zajęciach uczestniczyło od 60 do 120 dzieci rocznie. Jednym z elementów UD były trzy edycje Rodzinnego Pikniku Naukowego, w których każdorazowo udział brało ok. 2 tys. osób;
  • upowszechnianiu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez takie projekty jak: „Ulica Żydowska” czy „Przydrożne kapliczki, krzyże i figury – bezcenne bogactwo grodziskiego krajobrazu”;
  • od 2013 roku prowadzi lokalną telewizję obywatelską GTV Twoja;
  • od 2019 roku przyznaje nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego podczas Gali Aktywności Lokalnej.

Stowarzyszenie Europa i My m.in. za wspieranie swoich grantobiorców otrzymało w 2010 roku wyróżnienie w konkursie na Najefektywniejszą Lokalną Organizację Grantową. Ponadto zostaliśmy uhonorowani nagrodą „Chroniąc Pamięć” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ambasadora Izraela. W 2015 roku Stowarzyszenie Europa i My otrzymało Certyfikat Jakości „za spełnianie najwyższych standardów w realizacji Programu Działaj Lokalnie, za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego”.