Mapa strony

Piosenka jest dobra na wszystko

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Celem projektu było ponowne odkrycie i przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców piosenek z kabaretu Starszych Panów. Przygotowanie koncertów, warsztatów muzycznych, aranżacji, nagranie płyty.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach naszych działań zrealizowaliśmy warsztaty muzyczne, koncerty na terenie Ziemi Kłodzkiej (Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdr., Nowa Ruda, Stronie Śl.), opracowaliśmy aranżacje muzyczne na zespół instrumentalny, nagraliśmy płytę z piosenkami z kabaretu Starszych Panów.

Rezultaty projektu

Rozwinęliśmy zdolności i pasje muzyczne, uwrażliwialiśmy na sztukę, podnieśliśmy poziom kultury i umuzykalnialiśmy dzieci i młodzieży, stworzyliśmy nowe, atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu środowiska lokalnego. Zrealizowaliśmy koncerty na Ziemi Kłodzkiej w miejscach atrakcyjnych dla turystów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie szkół, ich rodzice, nauczyciele, społeczność lokalna i turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

Muzeum Filumenistycze, NOK w Nowej Rudzie, PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej, MOKiS w Dusznikach Zdr.