Mapa strony

Ogród sensoryczny

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Założenie na terenie Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Pławnicy ogrodu sensorycznego, który odpowiadał będzie na potrzeby rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne dzieci i młodzieży.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu założyliśmy ogród sensoryczny. W pierwszym etapie realizacji projektu wytyczyliśmy teren, który został przeznaczony na zaaranżowanie ogrodu. Teren został ogrodzony oraz podzielony na cztery strefy: zdrowia, zapachowo-dotykową, , smakową oraz „ogród mojej babci”. Przed przystąpieniem do prac w terenie zakupiliśmy materiały niezbędne do osiągnięcia założonych rezultatów, min. kołki zaostrzone, deski, piasek, żwir itp. Zakupiliśmy rośliny ozdobne, kwiaty, nasiona, drzewka owocowe, krzewy. Do pomocy w pracach w ogrodzie zaangażowaliśmy wolontariuszy, młodzież szkolną oraz rodziców. Działania realizowane w projekcie musieliśmy dostosować do cyklu wegetacyjnego roślin, dlatego najbardziej intensywne prace wykonaliśmy na przełomie maja i czerwca.

Rezultaty projektu

Strefa zdrowia to urządzenia i przyrządy do zabawy dla dzieci, niebawem zostanie tam zamontowany sprzęt sportowy do odkrytej siłowni dla dorosłych. W strefie smakowej i „ogrodzie mojej babci” posadzono drzewa owocowe, krzewy, rośliny jadalne oraz zioła. W strefie zapachowo-dotykowej posadzono rośliny ozdobne, założono dywan zapachowy, wytyczono ścieżki sensoryczne do wielozmysłowej stymulacji sensorycznej. W celach rekreacyjnych i wypoczynkowych ogród wyposażono w ławki i tablicę informacyjną.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Pławnicy, pozostałe dzieci nie będące uczniami szkoły z pobliskich wsi, które pod opieką rodziców będą mogły swobodnie korzystać z ogrodu, jak i dorośli mieszkańcy wsi Pławnica, Idzików, Kamienna.

Partnerzy w realizacji projektu

lokalna społeczność, rodzice dzieci, wolontariusze