Mapa strony

Natolińska glina wciąż żywa

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie świadomości dotyczącej historii wsi, a także integracja społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja celów odbywała się podczas spotkań mieszkańców, podczas lekcji historycznej w SP w Książenicach. W trakcie 2 spotkań z mieszkańcami można było poznać historię, przekazywaną przez rdzennych mieszkańców, również tych pracujących w niegdysiejszych cegielniach, zapoznać się z historycznymi fotografiami, czy zobaczyć i dotknąć ponad stuletnich cegieł wytworzonych w naszym regionie. W ramach projektu zrealizowanych zostało 12 spotkań warsztatowych umożliwiających mieszkańcom poznanie materiału, jakim jest glina, jej obróbkę oraz zdobienie. W trakcie spotkań uczestnicy wykonali wspólnie mozaikę oraz makietę cegielni. Odbyły się lekcje historyczne w SP w Książenicach. Uczestniczyły w nich klasy „0”. W trakcie tych lekcji dzieci m.in. poznały historię wsi i zobaczyły historyczne cegły.

Rezultaty projektu

Społeczność napływowa Natolina poznała historię swojej wsi, mogła zacząć utożsamiać się ze swoją miejscowością. Integracja uczestników warsztatów dała rezultat w postaci 2 wspólnych budowli, ale także pozwoliła uczestnikom poznać się, łamiąc w ten sposób niechęć między rdzennymi i napływowymi mieszkańcami Natolina. Uczniowie szkoły, którzy uczestniczyli w lekcji historycznej, poznali wieś Natolin, historię regionu, poznali charakterystyczne słownictwo oraz mieli okazję kontaktu z eksponatami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli przede wszystkim mieszkańcy wsi Natolin. Drugą grupą były dzieci z klas „0” oraz ich nauczycielki ze SP w Książenicach.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu było Stowarzyszenie Europa i My.