Mapa strony

Móvie Nasze Podwórko

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mrągowa zamieszkujących tereny wokół starych podwórek w centrum miasta, aby wspólnie zaprojektowali i zrealizowali inicjatywę upiększającą ich codzienne otoczenie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Od lipca do września grupa Móvie Mrągowo zorganizowała cykliczne podwórkowe spotkania dla mieszkańców ulicy Chopina. Udział wzięło ponad 20 osób, z czego wyłoniła się 6-osobowa grupa inicjatywna. Mieszkańcy postanowili, że stworzą społeczny ogródek z nowymi roślinami oraz tabliczką wskazującą na szczególny charakter tego miejsca. Prace trwały od września do października. Jednocześnie Urząd Miejski podjął decyzję o dofinansowaniu kącika zabaw dla dzieci po drugiej stronie budynku. 23 października odbyły się warsztaty ogrodnicze oraz uroczyste otwarcie „3krotki” z udziałem 50 gości. Odbyła się także prezentacja dokonań i wizualizacja przyszłego wyglądu ogrodu, poczęstunek i występy artystyczne. Z całego projektu powstał film promocyjny nagrany przez grupę Móvie Mrągowo.

Rezultaty projektu

1. Powstał pierwszy w Mrągowie Ogród Społeczny „3krotka” przy ulicy Chopina 7.
2. Został nakręcony film promujący – YouTube: Ogród Społeczny „3krotka”.
3. W inicjatywie wzięło udział 6 liderek oraz 30 wolontariuszy i darczyńców.
4. Powstała grupa inicjatywna „3krotka” planująca dalsze działania.
5. Pozyskano dodatkowe dofinansowanie na kącik zabaw dla dzieci oraz uroczyste otwarcie Ogrodu.
6. Powstały dwa partnerstwa ze Społecznym Ogrodem w Krakowie oraz Ogrodem Chicago Chopin Foundation.

Odbiorcy projektu

1. Mieszkańcy podwórka przy ulicy Chopina 7
2. Grupa Móvie Mrągowo, zaangażowana w realizację projektu i filmu
3. Grupa nieformalna Enklawa Artystyczna – zaangażowana w pomoc przy projekcie
4. Mieszkańcy Mrągowa, w tym sąsiedzi z okolicznych kamienic
5. Osoby reprezentujące instytucje, organizacje i inne podmioty oraz osoby prywatne, które włączyły się w realizację przedsięwzięcia

Partnerzy w realizacji projektu

1. Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”
2. Enklawa Artystyczna
3. Urząd Miejski w Mrągowie
4. Instytut Hortiterapii Zielony Promień
5. Stowarzyszenie Patriotyczne Mrągowo
6. Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie