Mapa strony

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Miejscowość:
Ruciane-Nida
Adres biura:
ul. Kolejowa 2B
Koordynator:
Alina Kierod
Telefon:
510211940
Adres email:
spdimrn@gmail.com
Strona www:
http://www.spdim.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/spdimrn/
Gminy objęte działaniami ODL:
Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Piecki

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie jest organizacją pozarządową. Powstało w czerwcu 2005 roku. Powołała je 18-osobowa grupa ludzi, wśród których są przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat. Od chwili powstania przewodniczącą jest Alina Kierod.

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych. Zespół Stowarzyszenia wierzy, że wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie pozytywnie wpłynie na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe. Prowadzona przez Stowarzyszenie profilaktyka środowiska ma na celu podniesienie poczucia własnej wartości u dzieci, może także ułatwić wejście w dorosłe życie.

Jak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży realizuje swoją misję?

  • poprzez powołanie Młodzieżowy Wolontariatu
  • poprzez powołanie Koła Redakcyjnego „Głos znad Nidki”
  • poprzez powołanie Klubu Żeglarskiego „Omega II”
  • poprzez organizację wypoczynku wakacyjnego i  zajęć w czasie ferii zimowych
  • poprzez pomoc materialną
  • poprzez poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatowe dla rodziców
  • poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych dla wolontariuszy