Mapa strony

Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Logotyp Fundacji Pokolenia

Cel projektu

Stworzenie bezpiecznych warunków, w których dzieci będą mogły w sposób praktyczny poznać zasady ruchu drogowego. Budowanie wiedzy i świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Głównym działaniem zrealizowanym w ramach projektu była inauguracja Miasteczka Ruchu Drogowego. Dzieci miały możliwość poruszania się po miasteczku jako pieszy oraz w specjalnie zakupionych autochodzikach. Działania profilaktyczne z wykorzystaniem autochodzika miały na celu rozwój uwagi, spostrzegawczości i umiejętności obserwacji; rozwijanie umiejętności przewidywania i podejmowania właściwych decyzji na drodze. Całe spotkanie prowadził policjant, który przybliżył dzieciom zasady ruchu drogowego oraz pomógł w sprawnym poruszaniu się po miasteczku. Całość podsumowaliśmy testem wiedzy o zasadach w ruchu drogowym, przeprowadzonym wśród uczestników projektu. Następnie odbył się konkurs plastyczny pt. „Dzieci bezpieczne na drodze”.

Rezultaty projektu

Wyposażenie dzieci w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie istniejących niebezpieczeństw i ich przyczyn. Kształtowanie postaw i nawyków właściwego zachowania się na drodze. Kształtowanie postaw życzliwości, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Odbiorcy projektu

Grupę docelową naszego projektu stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dotarcie do najmłodszej grupy mieszkańców było inwestycją w kształtowanie prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, co z kolei jest obiecującym prognostykiem na przyszłość.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie, Komisariat Policji w Pelplinie, Komenda Powiatowa Policji w Tczewie