Mapa strony

Mali poligloci

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji językowych, umiejętności komunikacyjnych dzieci z grupy integracyjnej w Przedszkolu nr3 w Pszowie oraz wzrost zaangażowania rodziców w proces ich edukacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja projektu polegała na przeprowadzaniu cyklu zajęć z dziećmi w oparciu o pakiet LEGO StoryStarter, który należy do serii klocków LEGO Education. Pakiet jest przeznaczony do pracy w ramach edukacji humanistycznej, polonistycznej i rozwija umiejętności mówienia, słuchania, rozumienia oraz zdolności językowe. Zabawa klockami łączyła się tutaj z kreowaniem historii, tworzeniem wypowiedzi, które dzieci potem prezentowały, również za pomocą specjalnego oprogramowania, w którym mogły zapisywać swoje pomysły. Realizacja projektu to także warsztaty dla rodziców prezentujące działania, które mogą oni podjąć aby wspomóc rozwój dziecka z naciskiem na umiejętności komunikacji. Rodzice poznali także metodę LEGO StoryStarter oraz praktyczne ćwiczenia do indywidualnej pracy z dzieckiem.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu „Mali poligloci” było przeprowadzenie cyklu zajęć z dziećmi w oparciu o pakiet LEGO StoryStarter oraz sesji warsztatowych z ich rodzicami. Dzieci na zajęciach, które odbywały się co tydzień, rozwinęły umiejętności komunikacyjne i językowe, uwierzyły we własne możliwości oraz zyskały motywację do dalszej nauki. Najważniejszym rezultatem projektu dla rodziców był wzrost ich zaangażowania w proces edukacji swoich dzieci, a co za tym idzie, w ich wszechstronny rozwój.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci tworzące grupę integracyjną w Przedszkolu nr3 w Pszowie oraz ich rodzice, opiekunowie. Dzieci i rodzice zostali podzieleni na 3 grupy, które mogły liczyć maksymalnie 7 osób. W całym projekcie wzięło udział dwadzieścioro dzieci oraz dwudziestu rodziców, a także dwoje wychowawców grupy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji projektu „Mali poligloci” było Przedszkole Publiczne nr 3 w Pszowie.