Mapa strony

Magia Światła – Teatr Cienia

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

  • Rozwijanie pasji teatralnych wśród dzieci i młodzieży
  • Zachęcenie do większej aktywności fizycznej i rozwijania zdolności manualnych
  • Utworzenie stałej grupy teatralnej złożonej dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie

Działania zrealizowane w ramach projektu

Rekrutacja dzieci i młodzieży do grupy teatralnej. Grupa spotykała się raz w tygodniu przez trzy miesiące, nabywając umiejętności aktorskie pod okiem profesjonalnego instruktora teatralnego z bogatym doświadczeniem zawodowym. W ramach projektu zakupiono tkaninę z której uszyty został ekran, następnie został on zamontowany na sali w której odbywały się zajęcia. Z zakupionych materiałów plastycznych uczestnicy i ich rodzice wykonali figurki, kukiełki i elementy ruchome wykorzystane w spektaklu. Zajęcia aktorskie doskonale integrowały grupę rówieśniczą, wpływając również na podniesienie poczucia własnej wartości uczestników. Zorganizowano wyjazd do teatru gdzie uczestnicy mogli obserwować profesjonalną grę aktorską. Zakupiono maszynę do szycia i akcesoria krawieckie. Zaangażowano dorosłych w realizację projektu i pomoc w spektaklu.

Rezultaty projektu

  • Powstanie stałej grupy teatralnej wśród dzieci i młodzieży
  • Tworzenie nowych możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież
  • Wspieranie nowatorskich pomysłów i rozwój młodzieży
  • Propagowanie działań twórczych wśród młodzieży, samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i środowisko
  • Działania na rzecz edukacji, nauki i wychowania w dziedzinach kultury i sztuki
  • Środowisko zyskało nową propozycję kulturalną w postaci spektakli teatru światła i cienia

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Korycin.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji Projektu byli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki i Biblioteki Publicznej, aktywne i przedsiębiorcze kobiety ze Stowarzyszenia Korycinianki oraz rodzice dzieci uczęszczających na warsztaty teatralne. Młody zespół nawiązał nowe relacje ze środowiskiem lokalnym.