Mapa strony

Łączy nas jedwab

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

Celem projektu było przywrócenie społeczności Milanówka wiedzy o jej lokalnym dziedzictwie kulturowym – jedwabiu i jedwabnictwie milanowskim, a także integracja różnych pokoleń mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się międzypokoleniowe warsztaty z udziałem byłych pracowników fabryki jedwabiu i młodzieży, młodzi ludzie zebrali i utrwalili relacje seniorów nt. ich pracy w fabryce, zebrano eksponaty. Dzięki temu przygotowana została, w anturażu z epoki, wystawa pt. „Jedwabne bogactwo Milanówka w czasach PRL-u” prezentująca w atrakcyjny sposób historię Zakładów Jedwabiu Naturalnego, wzornictwo, rodzaje produkowanych tkanin, osiągnięcia i powody upadku fabryki. Podczas wystawy odbyły się też warsztaty dla dzieci szkolnych. Ogłoszono konkurs na projekt muralu związanego z historią jedwabnictwa milanowskiego, a na podstawie zwycięskiej pracy mieszkańcy stworzyli w centrum miasta mural poświęcony Stanisławie i Henrykowi Witaczkom – twórcom przemysłu jedwabniczego.

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi wzrosła wiedza mieszkańców o ważnej części lokalnego dziedzictwa kulturowego – jedwabnictwie milanowskim, przede wszystkim o historii dawnej fabryki jedwabiu naturalnego i o postaciach twórców polskiego przemysłu jedwabniczego – rodzeństwa Witaczków. Dzięki międzypokoleniowym działaniom seniorzy mogli przekazać swoje doświadczenia młodemu pokoleniu, społeczność lepiej się zintegrowała, dzięki muralowi wzrosła też atrakcyjność turystyczna miasta.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli seniorzy – dawni pracownicy fabryki jedwabiu, których relacje posłużyły do stworzenia wystawy, dzieci i młodzież szkolna – jako uczestnicy warsztatów historycznych, uczestnicy konkursu na ilustrację do plakatu wystawy i uczestnicy akcji malowania muralu, a także mieszkańcy Milanówka i okolic – widzowie wystawy i odsłonięcia muralu. W sumie około 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami byli lokalni przedsiębiorcy, którzy zapewnili wkład niefinansowy – przygotowanie ściany pod mural, finansowy – nagrodę dla autora projektu muralu, Archiwum Państwowe oddział w Milanówku, które użyczyło eksponatów, szkoły milanowskie, których uczniowie wzięli udział w warsztatach, Centrum Kultury (wsparło promocję), Urząd Miasta, który zapewnił oświetlenie i oprawę odsłonięcia muralu.