Mapa strony

KREATOR WYOBRAŹNI

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie uczniom atrakcyjnych, bezpiecznych i kreatywnych możliwości spędzania czasu wolnego podczas przerw międzylekcyjnych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie korytarza szkolnego w kreatywną strefę gier tak, aby dzieci zdrowo i ciekawie spędzały przerwy międzylekcyjne. Projekt realizowany był na terenie placówki oświatowej.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

  1. Montaż dwóch gier podłogowych – Żółw 1-21 oraz Hopla taniec.
  2. Poprawa estetyki przestrzeni szkolnej.
  3. Poprawa poziomu atrakcyjności i bezpieczeństwa wśród uczniów podczas przerw międzylekcyjnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są uczniowie.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie „Witoski”