Mapa strony

Jak cię widzą…

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Celem projektu „Jak Cię widzą…” było zintegrowanie mieszkańców oraz pobudzenie ich do działania w kierunku wypromowania wsi Olza i wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wykonano następujące działania:

  1. Konferencja inaugurująca projekt na temat budowania wizerunku wsi w oparciu o tożsamość.
  2. Kurs filmowania.
  3. Konkurs na film promocyjny „Olza – ludzie, miejsca, wydarzenia”.
  4. Wizyta studyjna na Jurze celem poznania dobrych praktyk.
  5. Zaprojektowanie i wykonanie maskotki Olzy – łódki „Łolzanki”.
  6. Przygotowanie na warsztatach z młodzieżą mapki atrakcji w Olzie i okolicy i opublikowanie w formie mapy pt.”Ruszaj z nami”.
  7. Podsumowanie projektu z prezentacją wszystkich rezultatów.

Rezultaty projektu

Rezultatami były konkretne produkty, jak np.: mapki lub maskotka oraz świetne, opublikowane na YouTube, filmiki o Olzie. Posłużą one do promocji wsi, a także oddziałują na odbiorców, integrując i budując poczucie więzi oraz dumy z bycia mieszkańcem tej miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy, zarówno młodzi jak i starsi. Grupy te zmieniały się w zależności od rodzaju działania. Poprzez opublikowanie filmów, pośrednim odbiorcą może być każdy użytkownik Internetu.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem od strony organizacyjnej był Wiejski Dom Kultury w Olzie, ściśle współpracowano z jednostkami oświatowymi – szkoła podstawowa i gimnazjum, z samorządem gminnym, radą sołecką i lokalnym przedsiębiorcą.