Mapa strony

Impresje pokoleniowe – „Od wschodu do zachodu słońca”

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Głównym celem projektu „Impresje pokoleniowe – od wschodu do zachodu słońca” była integracja międzypokoleniowa, dostrzeganie piękna i radości w twórczym działaniu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na stworzeniu grup ludzi w rożnym wieku współpracujących ze sobą, szczególnym zwróceniem uwagi na ludzi starszych, pensjonariuszy Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla osób starszych i z chorobą Alzheimera w Jodłowie. Był to cykl spotkań biesiadnych, plastycznych i zabaw nastawionych na wspólne uczestnictwo, a co za tym idzie zrozumienie swoich ograniczeń, dostrzeżenie słabości, predyspozycji i możliwości. Podejmowane działania to spotkanie z psychologiem, czytanie książek, praca plastyczna z wykorzystaniem różnorodnych technik. Przeprowadzone warsztaty dokumentowano fotografiami, które po części trafiły do pensjonariuszy ośrodka. Wszystkie działania były przesycone humorem, ciepłym słowem oraz atrakcjami takimi, jak bańki mydlane, balony oraz wspólny śpiew.

Rezultaty projektu

W projekcie istotą była współpraca międzypokoleniowa, dlatego do zaangażowaliśmy różne instytucje oraz ludzi w różnym wieku poczynając od najmłodszych do najstarszych, by ci ostatni stali się widoczni i zauważalni w środowisku lokalnym. Stworzona fotografia dokumentuje radość i piękno wspólnego tworzenia. Rezultatem projektu jest uwrażliwienie grupy młodych ludzi na potrzeby osób starszych oraz zachęcenie do podejmowania dalszych tego typu działań.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli pensjonariusze Ośrodka Opiekuńczo Rehabilitacyjnego dla osób starszych i z chorobą Alzheimera w Jodłowie, młodzież szkolna, dzieci przedszkolne i ich rodzice.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli pracownicy Ośrodka w Jodłowie, młodzież z Zespółu Szkół w Międzylesiu, parafia Międzylesie – grupa młodzieży pod opieką księdza.