Mapa strony

„Igłą i nitką” – mobilna pracownia krawiecka

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Stworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności, pobudzenie aspiracji rozwojowych, poprawa jakości życia i integracja mieszkańców Gminy Mucharz poprzez utworzenie mobilnej pracowni krawieckiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu na terenie gminy Mucharz utworzona została Mobilna Pracownia Krawiecka – zakupione zostały maszyny do szycia oraz odpowiednie przyrządy krawieckie, przeprowadzonych zostało 12 warsztatów krawieckich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas warsztatów uczestnicy poznali tajniki szycia i projektowania prostych rzeczy, zapoznali się z zasadą działania maszyn do szycia i nauczyli się ich obsługiwania, nauczyli się min. przyszywać guziki czy przygotowywać wykroje. Warsztaty zostały odpowiednio dostosowane do wieku uczestników, prowadzone były bezpłatnie przez wolontariuszki. Obecnie, po zakończeniu projektu mobilna pracownia krawiecka służy społeczności lokalnej, jest bezpłatnie udostępniana do zorganizowania zajęć, warsztatów krawieckich dla mieszkańców gminy Mucharz.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było utworzenie mobilnej pracowni krawieckiej oraz przeprowadzenie 24 godz. warsztatów krawieckich dla 36 uczestników – mieszkańców gminy Mucharz. Rezultatami miękkimi projektu było stworzenie warunków dla mieszkańców Gminy Mucharz do rozwijania twórczej aktywności, pobudzenie wśród mieszkańców aspiracji rozwojowych, poprawa jakości ich życia przez zorganizowanie ciekawie wolnego czasu, integracja lokalnego środowiska oraz zdobycie przydatnych umiejętności krawieckich.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była społeczność gminy Mucharz: osoby dorosłe – 12 osób, młodzież – 12 osób, dzieci – 12 osób. Dla każdej grupy zorganizowano po 4 dwugodzinne warsztaty. W sumie w projekcie udział wzięło 36 osób mieszkańców gminy Mucharz.

Partnerzy w realizacji projektu

KGW Świnna Poręba, Koziniec i Jaszczurowa, Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie i Gimnazjum w Jaszczurowej, Gmin Mucharz, GOKiC w Mucharzu