Mapa strony

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia
Miejscowość:
Stryszawa
Adres biura:
Stryszawa 262 G
Koordynator:
Marta Chrząszcz
Telefon:
607505837
Adres email:
biuro@zielonalinia.org.pl
Strona www:
http://www.zielonalinia.org.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Zielona.Linia/
Gminy objęte działaniami ODL:
Bystra-Sidzina, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia działa od 2004 roku, realizując swój główny cel: zrównoważony rozwój regionu. Początkowo działało na rzecz gminy Stryszawa, obecnie ma zasięg regionalny. Stowarzyszenie realizuje projekty skupione wokół ośmiu programów tematycznych:

  1. Kurier Stryszawski
  2. Ekonomia Społeczna
  3. Lokalny Fundusz Stypendialny
  4. Klub Trekkingowy GREEN TRAVELLER
  5. Program Pomocy Dzieciom ZIELONE ŚWIATŁO
  6. Działaj Lokalnie
  7. Beskidzkie Centrum Lidera
  8. Centrum Szkoleniowe i Doradcze

Programy Stowarzyszenia są odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczeństwa lokalnego (Kurier Stryszawski – gazeta, dzięki której polepszyła się komunikacja w gminie, Lokalny Fundusz Stypendialny – by zwiększyć szansę na wykształcenie zdolnej ale ubogiej młodzieży z terenów wiejskich, Klub Trekkingowy– by zagospodarować czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych, Ekonomia Społeczna – by tworzyć sprawne podmioty ukierunkowane na reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych, Działaj Lokalnie – by wspierać inicjatywy lokalne, Beskidzkie Centrum Lidera – by wspierać rozwój III sektora, Centrum Szkoleniowo-Doradcze – by rozwijać kompetencje aktywnych przedstawicieli społeczeństwa oraz wzmacniać lokalne organizacje, Program Pomocy Dzieciom ZIELONE ŚWIATŁO – by wspierać najmłodszych w walce o ich zdrowie).

Organizacja posiada blisko 10 letnie doświadczenie we partnerskiej współpracy trójsektorowej – Grupa Partnerska „Łączy nas Babia Góra” (posiadamy kontakty z blisko 50 podmiotami/ członkami partnerstwa).

Zespół Stowarzyszenia to trenerzy, dziennikarze, lokalni liderzy, posiadający wyższe wykształcenie, duże doświadczenie zawodowe związane m.in. z prowadzeniem ośrodka kultury, punktu informacji turystycznej, koordynacji działań promocyjnych, aktywizacją społeczności lokalnych, przygotowywaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy UE oraz od sponsorów prywatnych.

Za społeczną działalność w regionie Stowarzyszenie otrzymało nagrody i wyróżnienia tj.: „Laur Babiogórski” –od Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (2005, 2013), „Kryształy Soli” – nagroda od Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszej małopolskiej organizacji pozarządowej w dziedzinie „Kultura” (2006), „Ogólnopolska Nagroda Czystego Biznesu” w kategorii „Produkt i usługa w turystyce” (2007).