Mapa strony

Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Celem projektu „Historia Gminy Bulkowo łączy pokolenia” było odkrywanie historii gminy Bulkowo, integracja mieszkańców, łączenie pokoleń, międzypokoleniowy dialog.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania w projekcie:

 1. Ognisko – spotkanie integracyjne młodzieży z seniorami z Koła Emerytów i Rencistów. Miało na celu integrację, poznanie się, zaplanowanie wspólnych działań.
 2. Rajd rowerowy – celem zadania było poznanie ważnych historycznie punktów gminy np. dworków, kościołów, budynków, poznanie historycznych szlaków (spis obiektów) – 2 rajdy.
 3. Warsztaty dziennikarskie, podczas których młodzież wcieliła się w dziennikarzy, poznała zasady pracy dziennikarskiej, tematykę praw autorskich itp.
 4. Druk broszury – w ramach projektu powstała broszura, która będzie materiałem promującym gminę.
 5. Wystawa zdjęć, prezentacja albumu podczas spotkania, na które zostali zaproszeni mieszkańcy, przedstawiciele gminy, uczestnicy projektu, wolontariusze.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

 • spotkanie integracyjne;
 • 2 rajdy rowerowe;
 • broszura promocyjna;
 • rozwinięcie u młodzieży i mieszkańców więzi lokalnych;
 • wzrost zainteresowania dziejami gminy;
 • wzrost wiedzy historycznej u ok. 20 osób młodych, u ok. 50 osób starszych oraz osób, które otrzymają broszurę promocyjną;
 • wykształtowanie postawy szacunku dla osób starszych wśród młodzieży;
 • wzrost integracji międzypokoleniowej;
 • wzrost organizacji czasu wolnego osób młodych.

Odbiorcy projektu

Młodzież z terenu gminy Bulkowo, seniorzy z terenu gminy Bulkowo, przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańcy gminy Bulkowo, osoby odwiedzające gminę Bulkowo, wolontariusze z Centrum Wolontariatu Gminy Bulkowo.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie NASZA PRZYSZŁOŚĆ w Bulkowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie, Urząd Gminy w Bulkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie, szkoły z terenu gminy Bulkowo