Mapa strony

Dziewczyny jak z plakatu…

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwa, że warto działać lokalnie. Projekt założył odtworzenie stroju izdebnickiego z plakatu z XIX wieku przedstawiającego kobietę ze słynnym jarzębiakiem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zrealizowane etapy:

  1. Szukano informacji na temat stroju kobiety: członkinie koła wykonały kilka wywiadów; spotkały się z najstarszymi mieszkańcami wsi oraz osobami działającymi społecznie. Poszukiwano również informacji o stroju w starych dokumentach, m.in. w Kurierze Lanckorońskim.
  2. Spotkanie z etnografem z Muzeum Etnograficznego. Etnograf sprawdził, czy strój jest rzeczywiście z naszego regionu.
  3. Szycie strojów: dokonano wyboru reprezentantek do noszenia strojów – 6 pań.
  4. Promocja projektu zakładała: napisanie artykułów na portale i do gazet, rozdanie ulotek. Rozwieszony został również baner oraz ogłoszono konkurs w szkole na najlepsze opowiadanie pt.”Historia kobiety z plakatu w izdebnickim stroju”.
  5. Uroczysty wieczorek kończący projekt z prezentacją strojów.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu są przede wszystkim izdebnickie stroje. Początkowo projekt zakładał uszycie 4 kompletów, jednak udało się uszyć 6. Rezultatem również jest 12 ciekawych spotkań z mieszkańcami oraz 1 spotkanie z panią etnograf, wydruk 2 tysięcy ulotek, powielenie plakatów- 5 kopii. Dodatkowo rezultatem okazał się wzrost integracji społecznej, szczególnie seniorów, zmotywowanie do działania społecznego i lokalnego. KGW Izdebnik zostało zauważone na szerszą skalę.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli:

  • seniorzy: najstarsi mieszkańcy Izdebnika;
  • osoby działające społecznie we wsi;
  • parafianie;
  • uczniowie Zespołu Szkół w Izdebniku;
  • zaproszeni goście na podsumowanie projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu:
– Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia;
– Gminny Ośrodek Kultury;
– Wójt Gminy Lanckorona;
– Sołtys Wsi Izdebnik;
– Ksiądz Proboszcz Izdebnika;
– Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku wraz z Orkiestrą OSP Izdebnik;
– lokalni przedsiębiorcy.