Mapa strony

Doświadczenia i eksperymenty w Gorzanowie

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Stworzenie możliwości wspólnych zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach doświadczalno-eksperymentalnych, których to efekty prezentowane są podczas imprez kulturowo-rekreacyjnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Warsztaty doświadczalno-eksperymentalne były ukierunkowane na rozwój i zainteresowanie uczestników naukami przyrodniczo-matematycznymi. W czasie warsztatów uczestnicy poznali podstawowe procesy chemiczne zachodzące w naszym otoczeniu, właściwości i wykorzystanie różnorakich substancji, a także założyli szkolne akwarium i obserwują zachodzące w nim procesy. Eksperymenty i doświadczenia przeprowadzane były za pomocą atestowanych i bezpiecznych pomocy – szkła, próbówek, zlewek, w odpowiednio przygotowanym do tego pomieszczeniu, wyposażonym w blat przystosowany do prac laboratoryjnych i wykładzinę.

Rezultaty projektu

Rezultatami twardymi projektu były:

  • liczba osób, które brały udział w warsztatach – min. 30 osób.

Rezultatami miękkimi projektu były:

  • aktywna forma spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, rodziny;
  • wzrost umiejętności manualnych uczestników;
  • rozwijanie kreatywności, ćwiczenie wyobraźni.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu – warsztatów – były dzieci i młodzież z terenu Gorzanowa i okolic, które chciały aktywnie spędzić czas i zrobić coś wspólnie.

Partnerzy w realizacji projektu

Fundacja Pałac Gorzanów – wsparcie merytoryczne.