Mapa strony

Coś dla jaj

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Integracja mieszkańców wsi Stara Morawa przez wzmocnienie i podniesienie międzypokoleniowej współpracy oraz edukacja przyrodnicza poprzez wyrabianie nowych nawyków dbania o małych i słabszych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zostały zaplanowane i zorganizowane mini-warsztaty stolarsko-malarskie w plenerze w wiejskiej chacie „Kozia Bródka na Skałkach” w Starej Morawie, podczas których około 30 uczestników wykonało 40 sztuk drewnianych budek lęgowych dla ptaków i wspólnie dokonało instalacji budki lęgowej przy chacie. Zostało zorganizowane i zaplanowane kolejne spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Coś dla jaj” wraz z poczęstunkiem, na którym około 50 uczestników podzieliło się wiedzą i informacjami z obserwacji na temat mieszkańców ich budek lęgowych zainstalowanych we własnych gospodarstwach wiejskich. Dodatkowo wszyscy chętni dokonali pamiątkowych wpisów w naszej Księdze, która została zawieszona w naszej wiejskiej chacie. Efekty naszej pracy zostały opublikowane w Nowinkach Strońskich i na Facebooku.

Rezultaty projektu

W ramach realizacji projektu pn.: „Coś dla jaj” zostały zbudowane drewniane budki lęgowe dla ptaków w ilości 40 sztuk. W warsztatach stolarsko-malarskich w plenerze w wiejskiej chacie „Kozia Bródka na Skałkach” w Starej Morawie oraz w spotkaniu podsumowującym wraz z poczęstunkiem łącznie udział wzięło około 80 uczestników (mieszkańców i sąsiadów naszej wsi, a także turystów), które trwały w sumie około 13 godz. Około 100 mieszkańców naszej wsi i turystów korzysta z efektów naszej wspólnej pracy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy i sąsiedzi naszej wsi Stara Morawa oraz odwiedzający nas turyści.

Partnerzy w realizacji projektu

Działania w ramach naszego projektu były wspierane i promowane przez naszych partnerów:

  1. Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik w Starej Morawie;
  2. Sołtys Starej Morawy i Rada Sołecka;
  3. Radni Rady Miasta Stronie Śląskie Pan Miłosz Węgrzyn i Pan Zbigniew Dyląg;
  4. Miesięcznik Urzędu Miasta Stronie Śląskie pt. „Nowinki Strońskie”;
  5. Profil sołecki na Facebooku: sołectwo Stara Morawa.