Mapa strony

Byliśmy, jesteśmy, będziemy…

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Integracja mieszkańców wsi Sichów Duży i okolic, wzrost ich zaangażowania w życie społeczne oraz pogłębienie więzi międzypokoleniowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt miał na 4 etapy:

  1. „Etap Informacyjny” (ustne przekazywanie informacji, plakaty, ulotki, informacje na stronach www, ogłoszenia parafialne, liczne telefony i maile).
  2. „Wędrówka po Okolicy” (poszukiwania cennych informacji, dokumentów i fotografii do włączenia w treść publikacji książkowej „Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200 lecie istnienia”).
  3. „Gorący etap przygotowawczy” (spotkanie robocze w Domu Strażaka w Sichowie Małym, szlifowanie publikacji książkowej i tworzenie jej szaty graficznej, rozpoczęto pracę nad widowiskiem artystycznym wraz z dekoracją sali gimnastycznej i całej szkoły, reaktywacja chóru nauczycielskiego „Bel Canto”, ogłoszenie konkursów plastycznych).
  4. 28. X. 2016 r. – Finał – Uroczyste Obchody Jubileuszu 200-lecia szkoły oraz promocja książki.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do aktywności lokalnej społeczności, integracji, wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. W podejmowane działania zaangażowało się bardzo wiele osób z kilku pokoleń. Mieszkańcy Sichowa i Okolic czują się współodpowiedzialni za wizerunek i historię swojej „Małej Ojczyzny”, cieszą się ze wspólnie stworzonego dobra – publikacji książkowej „Historia Szkoły w Sichowie Dużym w 200-lecie istnienia”, która jest cennym źródłem informacji dla nas i przyszłych pokoleń.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami była cała społeczność z Sichowa Dużego i pobliskich miejscowości wchodzących w skład obwodu szkolnego (Sichów Mały, Święcica, Podborek, Pacanówka, Sydzyna), w tym dzieci, młodzież, dorośli oraz starsze pokolenie (ok. 500 os.).

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Rytwiany, Wrześniak Glassworks Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak sp. z o.o., Koło Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym, Ochotnicza Straż Pożarna w Sichowie Małym, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic, Kapela „Nadwiślanie”, Zespół „Sichowianie”, Firma „Darbud”, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły