Mapa strony

BIKE(O)LANDIA

Logotyp Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika

Cel projektu

Wzbogacenie darmowej oferty sportowo-rekreacyjnej gminy Międzylesie, propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, zintegrowanie społeczności lokalnej i zachęcanie do jazdy rowerem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Odbyło się:

  • sześć imprez rowerowych typu Up Hill „Korona Międzylesia”;
  • dwukrotnie Wyścigi Rowerkowe dla dzieci w wieku 2-10 lat;
  • dwukrotnie Międzyleska Masa Rowerowa – impreza o charakterze happeningu;
  • dwie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy.

Podczas imprez prowadzono działania edukacyjne dotyczące pozytywnego wpływu ruchu na zdrowie, jego znaczenia w profilaktyce chorób układu krążenia i cukrzycy, znaczenia zbilansowanej diety bogatej w owoce i warzywa, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnikom zapewniono opiekę medyczną, napoje, przekąski energetyczne, numery startowe, Paszporty, Certyfikaty i dyplomy uczestnictwa. Wszystkie dzieci, młodzież oraz najaktywniejsi dorośli otrzymali medale okolicznościowe. Promowano jazdę w kasku jako element poprawy bezpieczeństwa rowerzysty.

Rezultaty projektu

Poszerzono darmową ofertę sportowo-rekreacyjną, wzbogaconą o elementy turystki i krajoznawstwa. Zaspokojone zostały potrzeby nawiązywania kontaktów społecznych, uznania i akceptacji. Dzięki elementowi rywalizacji u uczestników wzrosło poczucie wiary we własne siły. Poprawiło się ich samopoczucie, stan zdrowia, kondycja psychofizyczna. Każdy uczestnik otrzymał znaczek odblaskowy. Oznakowywano trasy „Korony Międzylesia”.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Międzylesie z różnych grup wiekowych, osoby spoza gminy oraz osoby przebywające turystycznie na jej terenie. W projekcie łącznie udział wzięło 420 osób – uczestników, osób towarzyszących, kibiców i wolontariuszy, a 28 z nich to stali uczestnicy.

Partnerzy w realizacji projektu

MLKS Sudety, MGOK Międzylesie, Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu