Mapa strony

TAK! Biblioteka to mój świat!

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Poszerzenie i wzbogacenie działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej mieszkańców. Poszerzanie zainteresowań oraz integracja mieszkańców. Rozwijanie zdolności artystycznych i manualnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • gry i zabawy dla dzieci;
 • warsztaty z decoupage i origami;
 • wieczorne czytanie bajek i spotkania z książką przy kawie;
 • teatrzyk dla dzieci;
 • wieczorek poetycki z ks. Jerzym Szymikiem;
 • warsztaty kulinarne z Remigiuszem Rączką;
 • wystawa o Gruzji;
 • zajęcia z j. francuskiego i angielskiego.

Rezultaty projektu

 • rozwój zainteresowań mieszkańców;
 • zintegrowanie mieszkańców;
 • zwiększenie motywacji wśród mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym;
 • wzmocnienie współpracy, wzajemne porozumienie i szacunek;
 • promowanie ruchu artystycznego, kulturalnego i społecznego;
 • stworzenie możliwości do kształcenia się i rozwoju osobistego;
 • zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ich regionu, miasta i lokalnych artystów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy naszego miasta w wieku od 3 lat.

Partnerzy w realizacji projektu

Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Pszowie