Mapa strony

Biblioteka miejscem dla młodego człowieka!

Logotyp Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Cel projektu

Celem projektu było dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców oraz rozwój kompetencji kulturalnych, artystycznych i integracyjnych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Kornowac.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji cyklu spotkań związanych z szeroko pojętą kulturą:

 1. Spotkanie z fotografikiem i podróżnikiem Romanem Sygułą – młodzież gimnazjalna.
 2. Spotkanie autorskie z pisarzem dziecięcym Wiesławem Drabikiem dla dzieci klas II.
 3. Przedstawienie teatralne pt. „Wielkie hece w bibliotece” Krakowskiego Teatru Profilaktycznego „Moralitet” – dzieci kl.I.
 4. Zabawa andrzejkowa – wróżby, konkursy i zabawa przy muzyce oraz pojawienie się wspaniałych wróżek, zapoznanie się z tradycjami tego święta ale także dniem wspólnej zabawy i integracji wszystkich przedszkolaczków gminy Kornowac.
 5. Warsztaty artystyczne polegające na nauce dzieci własnoręcznego wykonania kartki bożonarodzeniowej. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas III.

Rezultaty projektu

Zorganizowanie 5 spotkań kulturalnych i artystycznych dla młodych mieszkańców gminy Kornowac, w trakcie których rozdano około 500 szt. zakładek do książek zawierających informację na temat naszej biblioteki. Zrealizowane działania miały na celu pokazanie nowej formy spędzania czasu w bibliotece oraz stworzenie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań, a także rozbudzenie wyobraźni wśród dzieci i młodzieży.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli młodzi mieszkańcy Gminy Kornowac:

 • dzieci przedszkolne;
 • uczniowie klas I-III szkól podstawowych;
 • młodzież gimnazjalna.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację projektu zaangażowane były:

 • Szkoła Podstawowa Kobyla, Rzuchów, Pogrzebień;
 • Przedszkola – Łańce, Kobyla, Rzuchów, Pogrzebień;
 • Gimnazjum w Kornowacu;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu.