Mapa strony

Be well… czyli niedzielne spacery na kopyta cztery!

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Uwrażliwienie lokalnej społeczności na wartość naszego dziedzictwa, czyli naszych polnych i leśnych dróg poprzez zbieranie odpadów w towarzystwie osłów jucznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W co drugą niedzielę miesiąca po obiedzie proponowaliśmy wspólną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu razem z naszymi osłami. Była to idealna motywacja do wyjścia z domu i możliwość integracji z sąsiadami, znajomymi i przyjaciółmi. Przy okazji spaceru i tematycznych pogawędek staraliśmy się uwrażliwić mieszkańców Gminy Nowe na segregację odpadów, dbanie o otaczające nas środowisko oraz utrwalanie postaw proekologicznych, a także oczyszczanie miejscowych dróg gminnych z odpadów. Każdy spacer z osłami był tak zorganizowany, że jeden z osłów miał założone siodło juczne, do którego były przymocowane kosze wiklinowe z workami na śmieci i do nich były zbierane i segregowane znalezione przy drodze odpady.

Rezultaty projektu

Nasza społeczność zauważyła i dowartościowała swoją okolicę i teraz każdy z naszych ludzi jest bardziej uważny na nieczystości i przekazywanie tego kolejnym osobom. Cel został osiągnięty! Co więcej, zostajemy zapraszani z naszymi osłami do tego typu inicjatyw w nowych środowiskach. Wspólne spacery z osłami, w których uczestniczyły osoby w różnym wieku, miały na celu przybliżenie się ludzi do terenu oraz wzajemną integrację społeczną i wzrost aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Odbiorcy projektu

Lokalna społeczność i spontaniczni goście przyjeżdżający nawet z odległych krańców Polski. Młodzież przedszkolna i szkolna oraz zorganizowane grupy.

Partnerzy w realizacji projektu

Inkubator Przedsiębiorczości Świecie, Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni, Urząd MIasta i Gminy Nowe, PUM Nowe, Centrum Kultury Zamek