Mapa strony

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
Miejscowość:
Świecie
Adres biura:
Chmielniki 2b
Koordynator:
Zdzisław Plewa
Telefon:
523312868
Adres email:
biuro@inkubator.com.pl
Strona www:
http://www.inkubator.com.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Inkubator-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-207130812680946/
Gminy objęte działaniami ODL:
Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą od 2000 roku poprzez realizację programów i świadczenie usług na zasadzie działalności non profit. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności, obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu świeckiego.

Cele Stowarzyszenia:

  • wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego.